SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 1, Page(s) 071-073    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.00998
Diyabetik Bir Hastada Gastrik Strongiloidiazis
Şafak ERSÖZ1, Havvanur TURGUTALP1, Remzi AKDOĞAN2, Ümit ÇOBANOĞLU1, İsmail SAYGIN1,Sevdegül MUNGAN1, Orhan ÖZGÜR2
1Departments of Pathology, Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, TRABZON, TURKEY
2Departments of Internal Diseases Gastroenterology, Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, TRABZON, TURKEY
KEY WORDS : Strongiloidiazis, Diyabet, Mide

Strongiloides sık görülen bir parazitik enfeksiyondur. Parazitin gastrik lokalizasyonu nadirdir. İmmün sistem baskılanması, hematolojik malignite, transplantasyon, diyabet, malnütrisyon, kronik böbrek yetmezliği, alkolizm, HIV enfeksiyonu ve yaşlılık durumlarında strongiloidesin görülme sıklığı artar. Biz diyabetik bir hastada strongiloidiazisin atipik gastrik prezentasyonunu rapor ettik.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]