SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 1, Page(s) 082-084    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01001
Renal Hücreli Karsinomdan Mesaneye Soliter Senkron Metestaz: Olgu Sunumu
Abidin TUNA1, Burçin TUNA2, Mustafa SEÇİL3, Aydın ŞAHİN4, Kutsal YÖRÜKOĞLU2
1Departments of Urology, M.H. Seyfi Demirsoy State Hospital, M.H. Seyfi Demirsoy State Hospital
2Departments of Pathology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
3Departments of Radiology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
4Departments of Pathology, M.H. Seyfi Demirsoy State Hospital, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Metastaz, Prognoz, Renal hücreli karsinom, Mesane

Renal hücreli karsinomun mesaneye metastazı oldukça seyrek olup az sayıda olgu rapor edilmiştir. Mesaneye soliter senkron metastaz yapan renal hücreli karsinom olgusunu rapor ettik. Olguda 24. ayda sağ adrenalde yeni metastaz gelişti ve çıkarıldı. İlk tanıdan itibaren 36. ayında olan olgu yaşıyor ve herhangi bir yeni nüks ya da metastazı yoktur. Olgumuz yayınlamış olguların takip süresi en uzun olanıdır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]