SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 1, Page(s) 089-090    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01003
Tanısı İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi İle Konulan Meme Hidatid Kisti
Serpil KAPLAN, Gülçin YEĞEN, Serap KOÇ
Department of Pathology, M. H. State Hospital, VAN, TURKEY
KEY WORDS : Meme, İnce iğne aspirasyonu, Sitoloji, Hidatid kist

Memenin hidatid kisti son derece nadirdir. Memede izole olabileceği gibi diğer lokalizasyonlarla ilişkili de olabilir. Hidatid meme kistine uygulanan ince iğne aspirasyon sitolojisinde kancalar ve skolekslerin görülmesiyle tanı konulur. Endemik bölgelerde meme hastalıkları için ayırıcı tanıda yer almalıdır.

Biz meme kist hidatidli bir hastayı nadir bir yerleşim yeri olması ve ince iğne aspirasyon sitolojisi ile tanısının konulması nedeniyle sunduk.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]