SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 2, Page(s) 162-164    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01016
Cilt Metastazı Yapan Safra Kesesinin Taşlı Yüzük Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu
Erdal KARAGÜLLE1, Emin TÜRK1, Halil KIYICI2, Elif KARADELİ3, Gökhan MORAY1
1Departments of General Surgery, Başkent University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
2Departments of Pathology, Başkent University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
3Departments of Radiology, Başkent University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Safra kesesi neoplazmları, Taşlı yüzük hücreli karsinom, Deri nodülü, Metastaz

Bu olgunun sunulmasının amacı nadir görülmesi sebebiyle ilgili klinisyenlerin dikkatini çekmektir. Bu olgunun, literatürde ortaya çıkan diğer benzer vakalarla birlikte değerlendirilerek metastaz basamaklarını açıklayacak çalışmalara ön ayak olabileceği düşünülmüştür.

50 yaşındaki kadın hasta semptomatik kolelitiyazis nedeniyle laparoskopik kolesistektomi ameliyatına alındı. Hastaya, ameliyat sonrası patolojik incelemede insidental olarak saptanan safra kesesinin taşlı yüzük hücreli karsinomu tanısı konuldu. Hasta 2. kez ameliyata alınarak radikal kolesistektomi yapıldı. Spesmenin patolojik incelemesi sonrası tümör evre I olduğu için takip kararı verildi. Ameliyat sonrası 33. ayda ciltte ortaya çıkan lezyona yapılan eksizyonel biyopsi sonrası taşlı yüzük hücreli karsinomun cilt metastazı saptandı.

Taşlı yüzük hücreli karsinom safra kesesinde nadir görülen bir malignitedir. Bu nadir malignitenin kutanöz metastazı da oldukça nadirdir. Literatürde safra kesesi karsinomunun alışılmadık şekilde cilde metastazını bildiren yalnızca bir kaç vaka sunumu mevcuttur. Yeni çalışmalarla bu tümörlerde görülen alışılmadık yerlerdeki metastazların nedeninin açıklanması gerekli gözükmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]