SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 2, Page(s) 170-172    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01019
Overin Yaygın Ödemi: Olgu Sunumu
Bülent AKANSU1, Esin ATİK1, Süleyman ALTINTAŞ1, Arif GÜNGÖREN2, M. Şerefettin CANDA1
1Departments of Pathology, Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, HATAY, TURKEY
2Departments of Gynecology and Obstetrics, Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, HATAY, TURKEY
KEY WORDS : Over, Ödem

Overin yaygın ödemi oldukça nadir olarak görülen, stromada ödem oluşması sonucu, overlerin birinde ya da her ikisinde belirgin büyüme şeklinde tanımlanan bir durumdur. Benign karakterlidir ve 6-33 yaş arası genç yaş grubunu etkiler. Amacımız, yaygın over ödeminin özellikle genç hastaların agresif tedaviden korunabilmesi açısından ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken bir lezyon olduğunu hatırlatmaktır.

Olgumuz olan 17 yaşında kadın hasta, yaklaşık 3 aydır süren sağ kasıkta ağrı ve adet düzensizliği şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Fizik muayenede dikkat çekici bir özellik saptanmadı. Hastaya operasyon esnasında yapılan frozen incelemede “seks kord stromal tümör (luteinize tekoma)” açısından ayırıcı tanı yapılamadı. Rutin inceleme sonucunda olgu “overin yaygın ödemi” olarak rapor edildi.

Operasyon öncesi dönemde radyolojik inceleme ile malign lezyonlardan ayrımının zor olmasından dolayı, tanı açısından patolojik inceleme gerekmektedir. Nadir görülmesine rağmen, klinisyenin ve patoloğun ön tanıda bu lezyonu dikkate alması, agresif tedavinin önlenebilmesi açısından hastaların yararına olacaktır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]