SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 3, Page(s) 243-244    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01031
Fibromatozis Kolli'de İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi
Indranil CHAKRABARTI , Arghya BANDYOPAHYAY, Bidyut Krishna GOSWAMI
Department of Pathology, North Bengal Medical College, WEST BENGAL, INDIA
KEY WORDS : Fibromatozis kolli, İnce iğne aspirasyonu, Sitoloji

Sternomastoid tümör olarak da bilinen fibromatozis kolli, çocukluk çağının etiyolojisi ve patogenezi bilinmeyen, nadir görülen benign bir lezyonudur. Gereksiz bir cerrahi müdahaleden kaçınmak için kendi kendini sınırlayan bir durum olan bu lezyonun tanısının daha az invazif yöntemler ile konması önemlidir. Boynun sol tarafında 3 cm'lik sert kıvamlı bir şişlik ile başvuran 1 yaşında erkek çocuk olgusunu sunuyoruz. İnce iğne aspirasyonu uygulanmış ve sitolojik bulgular fibromatozis kolli'yi desteklemiştir. Fibromatozis kolli, aynı lokalizasyonda görülen çeşitli konjenital, inflamatuvar ve neoplastik durumlardan ayrılmalıdır. İnce iğne aspirasyon sitolojisi, bu tip bir lezyonun saptanması ve diğer nedenlerin ekarte edilmesi için ucuz, hızlı ve oldukça yeterli görünmektedir. Nadiren cerrahi müdahale gerektiren ve konservatif tedavi ile genellikle bazıları kendiliğinden kaybolan bu lezyonların tanınması önemlidir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]