SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 3, Page(s) 257-260    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01035
Rabdoid Özellikler Gösteren Mide Karsinomu
Tuğba KARADENİZ1, Semin AYHAN1, Aylin TURNA1, Mustafa TİRELİ2
1Department of Pathology, Celal Bayar University, Faculty of Medicine, MANİSA, TURKEY
2Department of General Surgery, Celal Bayar University, Faculty of Medicine, MANİSA, TURKEY
KEY WORDS : Mide, Rabdoid tümör, Mide kanseri

İlk kez infant ve çocukların böbreklerinde agresif bir tümör olarak tanımlanan, daha az sayıda ekstra-renal yerleşimlerde de saptanan rabdoid tümör, gastrointestinal sistemde çok nadir görülmektedir. Rabdoid özellikler gösteren gastrointestinal tümörler de oldukça nadirdir. 59 yaşında erkek hasta, uzun süren bulantı, kusma, halsizlik yakınması üzerine başvurduğu dış merkezde, yapılan endoskopik biyopsi sonucu “diffüz tipte mide karsinomu” tanısı almıştır. Merkezimizde değerlendirilen total gastrektomi materyalinde küçük kurvatur yerleşimli, 7x4x4 cm ölçülerde, yüzeyi ülsere, ortası kirli sarı renkte, mide duvarını tam kat tutarak perigastrik yağ dokuya çıkmış tümöral lezyon görülmüştür. Tümörden alınan örneklerin histopatolojik ve immünohistokimyasal incelemesinde tümör “Rabdoid özellikler gösteren mide karsinomu” tanısı almıştır. Klinik, morfolojik ve immünohistokimyasal olarak diffüz tipte mide karsinomundan ayrılması gereken bu tümör gastrointestinal yerleşimde çok nadir görülmesi ve klinik olarak son derece kötü prognoz göstermesi nedeniyle önemini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]