SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 3, Page(s) 261-263    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01036
Dilde Kitle ile Ortaya Çıkan Metastatik Renal Hücreli Karsinom
Deniz ALTINEL1, Demet ETİT1, Ayça TAN1, Ümit BAYOL1, Volkan BULUT2, Işın Gökçöl ERDOĞAN1, Rafet BEYHAN1, Yusuf YALÇIN3
1Department of Pathology, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
2Department of Urology, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
3Department of Otorhinolaryngology, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Renal hücreli karsinom, Metastaz, Dil

Baş ve boyun bölgesine renal hücreli karsinom metastazı meme ve akciğer tümörlerinden sonra en sık olarak görülür. Dil metastazı ile bulgu vermesi ise çok seyrektir. 67 yaşında erkek hasta dilde 4,8 cm çapında kitle ile başvurdu. Dilden alınan insizyonel biyopsi sonucu berrak hücre varyant skuamöz hücreli karsinom yönündeydi. Görüntüleme yöntemiyle böbrekte kitle saptanması ve dil kitlesinin çok hızlı büyümesi nedeniyle biyopsi yeniden incelendi. Böbrek tümörü metastazının öncelikle düşünülmesi üzerine, kitlenin total eksizyonu sonrası ve immünohistokimyasal yöntemin desteğiyle, radikal nefrektomideki tümör ile aynı nitelikte, dile metastatik berrak hücreli renal hücreli karsinom tanısı konuldu. Renal hücreli karsinomun dile metastazı ender olması nedeniyle doğru tanıda ve tedavide zorluklara yol açmaktadır. Dilde ortaya çıkan berrak hücreli neoplaziler arasında renal hücreli karsinom metastazı ayırıcı tanıda akılda tutulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]