SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 1, Page(s) 001-011    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01039
Nöral Kök Hücreler ve Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin Patolojisinde ve Sınıflandırmasında Rolleri
Tarık TİHAN, Melike PEKMEZCİ, Anthony KARNEZIS
Department of Pathology, University of California San Francisco, SAN FRANCISCO, USA
KEY WORDS : Kök hücreler, Nöral kök hücreler, Beyin neoplazmları, Sınıflandırma

Günümüz tıp dünyasındaki en popüler ve tartışmalı konulardan biri kuşkusuz büyük bir hızla gelişen kök hücre alanındaki araştırmalardır. Bu alandaki uzlaşmazlıkların bir kısmı üniform bir terminoloji olmamasından ve beyin tümörleri kök hücreleri gibi kavramların farklı yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, kök hücreleri ve öncül hücreleri tanımlayan güvenilir ve evrensel belirteçlerin olmaması birçok çalışmadaki sonuçların yorumlanmasını daha da zorlaştırmaktadır.

Kök hücreler, gerek normal hücresel gelişimde gerekse tümör biyolojisinde kuşkusuz büyük önem taşırlar ve bu hücrelerin daha iyi karakterize edilmesi, tümörlerin sınıflandırma şemaları üzerinde büyük etki oluşturabilir. Bu yazıda, kök hücre biyolojisindeki temel kavramların genel olarak kabul edilen tanımlarını ve gözden geçirdiğimiz bazı ilişkili moleküler yolakları sunuyoruz. Yanısıra, bu alandaki gelişmelerin santral sinir sistemi neoplazilerinin gelecekteki sınıflandırma şemalarına nasıl etki etmesi gerektiği ile ilgili düşüncelerimizi belirtiyoruz. Nöral tümör ve beyin tümörü kök hücreleri alanındaki giderek artan bilgilerin, beyin tümörlerinin ilerideki sınıflandırma çabaları üzerinde etkili olması gerektiğine kuvvetle inanıyoruz.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]