SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 1, Page(s) 073-076    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01049
Üst Dudakta Yerleşim Gösteren Pleomorfik Adenom
Ülkü KÜÇÜK1, Serdar TAN2
1Departments of Pathology, M.H. Kütahya State Hospital, KÜTAHYA, TURKEY
2Departments of Otolaryngology, M.H. Kütahya State Hospital, KÜTAHYA, TURKEY
KEY WORDS : Pleomorfik adenom, Dudak, Tükrük bezi tümörleri, Baş-boyun tümörleri

Pleomorfik adenom tükrük bezlerinin en sık görülen tümörüdür. En sık parotiste görülür, bunu submandibuler bezler takip eder. Minör tükrük bezlerinde ise öncelikle palatal yerleşim bildirilmektedir. Yayınlarda çok az sayıda dudak yerleşimli pleomorfik adenom olgusu bulunmaktadır. 35 yaşında erkek hastada, üst dudakta yerleşim gösteren bir pleomorfik adenom olgusunu sunuyoruz.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]