SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 1, Page(s) 077-079    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01050
Tükürük Bezi Neoplazmını Taklit Eden Primer Yerleşimi Bilinmeyen Malign Melanoma
Kiran AGARWAL, Sonal JAIN, Jasmita DASS, Manoj ANDLEY
Department of Pathology, Lady Hardinge Medical College, NEW DELHI, INDIA
KEY WORDS : Melanom, Tükürük bezi neoplazmları

Çeşitli klinik prezentasyonları ve histomorfolojik paternleri ile malign melanoma, hem tanı koyanlar, hem de klinisyenler için kafa karıştıran bir sorundur. Melanomların küçük bir kısmı primer yerleşimi bilinmeyen metastatik tümörler olarak ortaya çıkar ve bu alanlarda daha sık görülen primer neoplazmları taklit eder. Burada 40 yaşındaki bir kadın hastada submandibuler bir yumru olarak ortaya çıkan bir malign melanom olgusunu sunuyoruz. Altı aydır bulunan bu yumrunun boyutu hızla artıyordu. Sitolojide tükürük bezi neoplazmı tanısı konuldu.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]