SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 1, Page(s) 084-086    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01052
Mezenter'de Primer “Botryoid” Embriyonel Rabdomyosarkom
Kiran AGARWAL, Ruchika KUMAR GOEL, Vandana PURI
Department of Pathology, Lady Hardinge Medical College, NEW DELHI, INDIA
KEY WORDS : Embriyonal rabdomyosarkom, Mezenter, Erişkin, Yumuşak doku neoplazmları

Rabdomyosarkom, primitif embriyonel mezenkimden kaynaklanan bir yumuşak doku neoplazmıdır.Embriyonel rabdomyosarkom çoğunlukla 10 yaşından küçük çocukları etkiler, ancak aynı zamanda ergenlerde ve genç erişkinlerde de ortaya çıkar. Pleomorfik rabdomyosarkom, hemen her zaman 45 yaş üzerindeki yetişkinlerde ortaya çıkan nadir bir varyanttır. Mezenter, botyroid embriyonel rabdomyosarkom için nadir bir yerleşim alanıdır ve yoğun araştırmalar sonucunda 2 yaşındaki bir çocukta gelişen sadece bir botryoid rabdomyosarkom olgusu bulduk. 30 yaşındaki kadın hastanın mezenterinde oluşan nadir bir botyroid embriyonel rabdomyosarkom olgusunu sunuyoruz.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]