SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 1, Page(s) 091-092    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01054
Kafa Derisinde Dermatofibrosarkoma Protuberans: Oldukça Nadir Bir Yerleşim Bölgesi
Indranil CHAKRABARTI, Kaushik MAJUMDAR, Amita GIRI
Department of Pathology, North Bengal Medical College, Sushrutanagar, Darjeeling, WEST BENGAL, INDIA
KEY WORDS : Dermatofibrosarkoma protruberans, Kafatası derisi

Dermatofibrosarkoma protruberans yetişkin yumuşak doku sarkomlarının sadece% 5'ini oluşturan nadir bir düşük dereceli yumuşak doku tümörüdür. Kafa derisi bu tümör için oldukça nadir bir oluşum bölgesidir. Eksizyon sırasında geniş, optimal cerrahi sınır sağlanmadığı taktirde rekürens ve metastaz eğilimi göstermesi nedeniyle, bu bölgede tanınması ve benign fibröz histiositomadan ayırt edilmesi önemlidir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]