SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 2, Page(s) 093-097    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01055
Kök Hücre - Tümörijenik Aktivitede Rolü Var mı?
Sonal SAIGAL, Ankur BHARGAVA
Department of Oral and Maxillofacial Pathology, Government Dental College, RAIPUR, INDIA
KEY WORDS : Kök hücre, Karsinogenez, Skuamöz hücreli karsinom

Kök hücreler homeostatik süreçlerin anahtarlarıdır. Bir çok durumda, hatalı veya çalışmayan organ ve dokuların yerine konmak üzere çözüm olarak düşünülmektedir. Ancak, kök hücrelerin hastalıklarda da önemli rolü olduğuna dair bulgular artmaktadır. En son hücre çoğalması ve farklılaşması gibi homeostasic kontrollere yanıt vermeyen kanserlerde kök hücreleri suçlanmıştır. Kanser uzun bir süre çoğalmayı düzenleyen sinyallere yanıtı bozan mutasyonlar sonucu gelişen bir hastalık olarak görülmüştür. Kanser kök hücreleri ile ilgili ikinci önemli konu, az veya çok sayıda olmaları ile bağıntısız olarak kökenleridir. Karsinogenez için “kanser kök hücre hipotezi” 2006 yılında tanımlanmıştır. Bu hipoteze göre kanser bir kök hücre hastalığıdır ve malign kök hücreler tümorijenik aktivitenin merkezinde yer alırlar. Bu hücreler kendilerini yenileme ve özgün nesilleri içerisinde değişik hücre türlerine diferansiye olabilme yetisine sahiptirler.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]