SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 2, Page(s) 157-160    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01066
Radyolojik ve Histolojik Doğrulama ile Anaplastik Sakral Kordomanın Sitopatolojik Tanısı
Arghya BANDYOPADHYAY, Bidyut KRISHNA GOSWAMI, Raghunath PRAMANIK, Kaushik MAJUMDAR, Mimi GANGOPADHYAY
Department of Pathology, North Bengal Medical College, WEST BENGAL, INDIA
KEY WORDS : Kordoma, Anaplazi, İnce iğne aspirasyonu, Sitoloji

Kordoma, fetal notokord kökenli, orta hat iskelet yerleşimli, nispeten nadir, lokal invaziv ve malign davranışlı bir tümördür. Kordoma sitopatolojik tanısı, mikzoid matrikste geniş köpüklü sitoplazmalı tipik fizaliferöz hücrelerin görülmesi ile konabilir. Anaplastik veya dediferansiye kordoma daha nadir görülmektedir ve benzer kondromikzoid matriks ve atipik hücreler içerdikleri için sitopatolojik olarak kondrosarkom ile karışabilir. Bu nedenle, anaplastik özellikler gösteren kordomanın aspirasyon sitolojilerinde tanınması ve kondrosarkomdan ayırdedilmesi gerekir. Burada 59 yaşındaki bir olguda izlenen, radyolojik olarak paravertebral dokuları invaze eden ve sakrumu yıkıma uğratmış anaplastik sakral kordoma sunulmaktadır. İnce iğne aspirasyon sitolojisinde az sayıda pleomorfik ve hiperkromatik hücre ile karışık mikzoid matriks içinde fizaliferöz hücreler izlenmiştir. Sitopatolojik tanı, histopatoloji ve immünohistokimya ile doğrulanmıştır. Anaplastik kordoma kötü seyir gösterdiği için preoperatif aspirasyon sitolojisinde tanınmalıdır. Klinikoradyolojik korelasyon ve sonrasında histopatolojik ve immünohistokimyasal doğrulama gereklidir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]