SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 2, Page(s) 161-163    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01067
Yenidoğanda Gingival Granüler Hücreli Tümör: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Adalat HASANOV1, Jamal MUSAYEV1, Binnur ÖNAL3, Chingiz RAHİMOV2, Ismayil FARZALIYEV2
1Department of Pathology, Azerbaijan Medical University, BAKU, AZERBAIJAN
2Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Azerbaijan Medical University, BAKU, AZERBAIJAN
3Department of Pathology and Cytology, M.H. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Granüler hücreli tümör, Gingiva, Yenidoğan

Granüler hücreli tümörün etiyolojisi ve histogenezi tartışılmaktadır. Yeni doğanda granüler hücreli tümörün, farklı immünohistokimyasal özellikleri ile erişkinde görülenden ayrı bir antite olduğu savunulmaktadır. Bu makalede, yenidoğan döneminde nadir gözlenen gingival granüler hücreli tümöre ait bir olgu sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir. Gingival granüler hücreli tümör klinikte, teratom, konjenital dermoid kist, konjenital fibrosarkom, hemanjiom, lenfanjiom, leyomiyom, rabdomiyom, heterotopik gastrointestinal kist, kongenital kistik koristom ve kongenital lipomdan ayırt edilmelidir. Yüzeyinde ülserasyon ya da psödoepitelyomatöz hiperplazi olduğunda malignite ile karışabilir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]