SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 2, Page(s) 164-168    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01068
Retroperitoneal Kitle Olarak Saptanan Osteosarkomatöz Farklılaşma Gösteren Sarkomatoid Kromofob Renal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
Ayşegül SARI1, Gözde EVCİM1, Murat ERMETE1, Serhat GÜR2
1Department of Pathology, M.H. İzmir Atatürk Education and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
2Department of 1st Surgery, M.H. İzmir Atatürk Education and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Sarkomatoid renal hücreli karsinom, Kromofob renal hücreli karsinom, Retroperitoneal neoplaziler

Sarkomatöz komponent renal hücreli karsinomun tüm histolojik subtiplerinde görülebilirse de en sık kromofob renal hücreli karsinoma eşlik etmektedir. Sarkomatöz komponent sıklıkla malign fibröz histiositom, fibrosarkom ve indiferansiye sarkom alanlarından oluşmaktadır. Çok nadiren osteosarkom ya da rabdomiyosarkom formunda heterolog farklılaşma izlenir. Bu makalede, retroperitoneal kitle olarak saptanan ve osteosarkomatöz farklılaşma gösteren kromofob renal hücreli karsinom tanısı alan olgumuzu hem çok nadir görülmesi hem de retroperitoneal yerleşimli sarkomatoid özellikteki tümörlerde, sarkomatoid farklılaşma gösteren renal hücreli karsinomun ayırıcı tanıda akılda tutulması gerektiğini vurgulamak amacıyla sunduk.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]