SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 2, Page(s) 173-176    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01070
Parakordoma: Nükseden Bir Olgu Nedeniyle Literatürün Gözden Geçirilmesi
Yeliz ARMAN KARAKAYA, Selver ÖZEKİNCİ, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM, Bülent MIZRAK
Department of Medical Pathology, Dicle University, Faculty of Medicine, DİYARBAKIR, TURKEY
KEY WORDS : Parakordoma, Myoepitelyoma, Ayırıcı tanı

Parakordoma yumuşak dokunun nadir görülen bir tümörüdür. Kökeni tam olarak açıklanamamıştır. Nüks azdır, geç dönemde görülür ve nadiren metastaz yapar. 5 yıldır sağ omzunda ağrı ve şişlik şikayeti olan 28 yaşındaki erkek hastadan, 7x4x3 cm. boyutlarında parçalı olarak kitle eksize edilmiştir. Mikroskopik değerlendirmede, tümörün fibröz doku ile ayrılmış miksoid stromada, şeffaf eozinofilik sitoplazmalı epiteloid görünümde, şekil ve büyüklük farkı gösteren, mitotik aktivitesi orta derecede olan hücrelerden oluştuğu izlenmiştir. CK8/18, EMA, S-100, vimentin ile boyanma izlenmiştir. Olgumuzda ilk tanıdan bir yıl sonra nüks görülmüştür. Nüks tümörün, invaziv olduğu, mitotik aktivitesinin yüksek olduğu, atipik mitozlar içerdiği izlenmiştir. Olgu, nüksün erken dönemde olması ve histopatolojik incelemede malign özellikler içermesinden dolayı sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]