SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 2, Page(s) 177-179    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01071
Irak'ta Histopatoloji: Sıkıntılara Rağmen Güvenilir Tanı
Sergei JARGIN
Department of Pathological Anatomy, Peoples' Friendship University of Russia, MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
KEY WORDS : Irak, Histopatoloji, Laboratuvar

Bu yazının amacı; Irak'ta Tıbbi Patoloji'nin durumuna saptama yaparak, ülkede sağlık alanındaki problemlere yönelik yaşanan algılamayı geliştirmektir. Irak'ta Patoloji Uzmanları'nın bilgi düzeyleri genel olarak üst seviyededir ve profesyonel sorumluluk bilinci gelişmiştir. Yeterli modern cihazlar bulunmasına karşı, kimyasallarda eksiklik ve teknik servis yetersizlikleri yaşanmaktadır. Özel boyalar ve immunohistokimya sadece bazı özel laboratuvarlarda yapılmaktadır. Bölüm içi konsültasyon sıklıkla yapılmakta, ancak dış konsültasyonlar daha enderdir. Uzmanlık eğitimi açısından bakıldığında, oldukça motive, bilgili asistanlar ve rotasyonerler bulunmaktadır. Teknik elemanlar, sayısal açıdan az sayıda olmalarına rağmen, profesyonel anlamda yeterli eğitim almışlardır. Kalite kontrol programlarının yürütülmemesine bağlı sorunlar yaşanmaktadır. Sonuç olarak Irak'ta sağlık sisteminin ve dolayısı ile Tıbbi Patoloji'nin, ülkenin gelişmesi açısından önemi büyüktür. Yabancı patologların gönüllü ya da görevli olarak yapacakları ziyaretler, nesnel açıdan sorunların saptanmasına ve çözüm bulunmasına yardımcı olacaktır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]