SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 3, Page(s) 181-184    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01072
Hamdi Suat ve Hulusi Behçet: Tıp Tarihimizden Dokunaklı bir Öğrenci - Hoca İlişkisi
Gülay SATAR1, Selim KADIOĞLU2
1Department of Dermatology, Acıbadem Adana Hospital, ADANA, TURKEY
2Department of History of Medicine and Ethics, Çukurova University, Faculty of Medicine, ADANA, TURKEY
KEY WORDS : Behçet hastalığı, Patoloji, Tıp tarihi, 20. yüzyıl, Türkiye, Hamdi Suat Aknar, Hulusi Behçet

Bu makalede, Türk tıp tarihinin iki seçkin siması olan Hamdi Suat Aknar (1873-1936) ve Hulusi Behçet (1889-1948) arasındaki hoca-öğrenci ilişkisi ele alınmıştır. Türkiye'de çağdaş patolojinin öncüsü olan Hamdi Suat Aknar, bilimsel çalışmalarındaki başarısının yanı sıra eğitim etkinliklerini de ciddiyetle ele almış, öğrencilerinin iyi birer klinisyen olarak yetişmesinin ötesinde histolojiye ve histopatolojiye de hakim olması yönünde çaba göstermiştir. Hulusi Behçet öğrencisi olarak tanıştığı Hamdi Suat Aknar ile ilişkisini hiç kesmeyip, uluslararası ölçekte başarılı bir bilim adamı konumuna geldikten sonra da sürdürmüştür. Her fırsatta şükran ve minnetle andığı hocasının ölümünden sonra da içtenlikli bir nekroloji yazmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]