SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 3, Page(s) 196-203    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01075
Meme Karsinomlarında HER-2/neu Gen Amplifikasyonu ile İmmunohistokimya ve Diğer Prognostik Faktörlerin Karşılaştırılması
Saime SEZGİN RAMADAN1, Özlem YAPICIER1, Selçuk KİHTİR2, Ayhan ERDEMİR2, Tuğser Hakan DOĞAN3, İsmail Necdet Hakkı ÜSKENT4, Haluk ONAT4, Metin ÇAKMAKÇI2
1Department of Pathology, Anadolu Medical Center, KOCAELİ, TURKEY
2Department of General Surgery, Anadolu Medical Center, KOCAELİ, TURKEY
3Department of Radiology, Anadolu Medical Center, KOCAELİ, TURKEY
4Department of Medical Oncology, Anadolu Medical Center, KOCAELİ, TURKEY
KEY WORDS : Meme, Karsinom, HER-2/neu, İmmunohistokimyasal, Floresan in situ hibridizasyon

Bu çalışmanın amacı, invaziv meme karsinomlarında HER-2/neu statüsünün immunohistokimyasal ve floresan in situ hibridizasyon yöntemi ile karşılaştırılarak, östrojen reseptörü, progesteron reseptörü, derece ve yaş gibi prognostik parametrelerle ilişkisinin değerlendirilmesidir. Yüz invaziv meme karsinomu tekrar değerlendirilmiştir ve tüm olgulara floresan in situ hibridizasyon uygulanmıştır. İmmünohistokimya skorları ile floresan in situ hibridizasyon amplifikasyon sonuçları arasında yüksek uyum saptanmıştır (p<0.0001). HER-2/neu statüsü ve derece arasında doğru orantı, hormon reseptörleri ile ters orantı bulunmuştur. 45 yaş ve altı kadınlarda progesteron reseptörü ve HER-2/neu amplifikasyonu arasında ters orantı saptanırken, diğer prognostik faktörler arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır. 45 yaş üstü kadınlarda ise, HER-2/ neu amplifikasyonu ile hormon reseptörleri arasında ters ve derece arasında doğru orantı bulunmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]