SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 3, Page(s) 268-270    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01089
Aurikular Anjioleiomyoma: Olgu Sunumu
Rana ÇİTİL1, Harun ÇIRALIK2, Asiye GÜL3, Hamide SAYAR2
1Pathology Laboratory, Kahramanmaraş State Hospital, KAHRAMANMARAŞ, TURKEY
2Department of Pathology, Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, KAHRAMANMARAŞ, TURKEY
3Department of Otolaryngology, Kahramanmaraş State Hospital, KAHRAMANMARAŞ, TURKEY
KEY WORDS : Anjiyoleiyomyoma, Vasküler, Leiyomyoma, Kulak

Anjiyoleiyomiyoma (vasküler leiyomiyoma veya anjiyomiyoma) nadir görülen, kan damarlarının tunika mediasından köken alan benign düz kas tümörüdür. Bu tümörler vücutta herhangi bir yerde bulunabilir. Sıklıkla alt ekstremitede ortaya çıkmaktadır. Aurikular anjiyoleiyomyoma oldukça nadirdir ve az sayıda olgu rapor edilmiştir. Biz burada sol aurikular helikste anjiyoleiyomiyoması olan 38 yaşındaki bir erkek hastayı sunmaktayız.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]