SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 1, Page(s) 001-010    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01090
Kanser Vakalarında İmmünohistokimyasal Galektin-3 Ekspresyonu: Literatür Taraması
Tuğçe ÇAY
Gül 06-05 B:26 D:4 Bahçeşehir, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Galektin-3, İmmünohistokimya, Kanser

Galektin-3, β-galaktoside bağlanan hayvansal bir tür lektindir ve karbonhidrat tanıyan bölgeler içerir. Birbirleriyle ilişkili birçok fonksiyonu vardır. Embriyogenez, büyüme, hücre adezyonu, proliferasyonu, diferansiasyonu, hücre-siklus progresyonu, apoptozis, mRNA bölünmesi ve bağışıklık sisteminin düzenlenmesi biyolojik fonksiyonlarından bazılarıdır. Aktive olmuş makrofajlar, eozinofiller, nötrofiller, mast hücreleri, gastrointestinal ve solunum sistem epiteli, böbrekler ve bazı duyu nöronları gibi farklı hücre ve dokularda Galektin-3 gözlenmektedir. Tümör oluşumu, anjiyogenez ve tümör metastazında rolü vardır. Bu literatür taramasında, immünohistokimyasal olarak Galektin-3 ekspresyonu çok sayıda farklı organın tümör ve hastalıklarında araştırılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]