SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 2, Page(s) 092-095    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin 2003-2005 yılları sitoloji deneyimi
Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1, Sibel BEKTAŞ1, Figen BARUT1, Burak BAHADIR1, Gamze NUMANOĞLU1, Banu DOĞAN GÜN1, Tulu Emre EKEM1, Neslihan KÖKTEN1, Arzu SÖNMEZ1, Gamze MOCAN KUZEY2
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ZONGULDAK
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
KEY WORDS : Eksfoliyatif sitoloji, ince iğne aspirasyon sitolojisi

Sitoloji, son yıllarda patoloji uygulamalarında giderek önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, kurumumuza gelen sitoloji materyallerinin alınma şekline, gönderildikleri bölümlere, organ sistemlerine ve genel sitomorfolojik tanılarına göre dağılımlarını değerlendirmek amaçlanmıştır.

Ocak 2003 ile Aralık 2005 tarihleri arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sitopatoloji Laboratuvarı'na gönderilmiş olan 9.043 sitoloji materyali incelenmiştir.

Toplam 9.043 sitoloji materyalinin %89.9'unu eksfoliyatif sitoloji, %10.1'ini ince iğne aspirasyonu oluşturmaktadır. Eksfoliyatif sitoloji materyallerinin %84'ü Kadın Hastalıkları ve Doğum, ince iğne aspirasyon materyallerinin ise %63'ü İç Hastalıkları Kliniği’nden gönderilmiştir. İnce iğne aspirasyonunda en sık örneklenen organ tiroid iken (%63), eksfoliyatif sitoloji materyalinde serviko-vajinal yaymadır (%82.5). İnce iğne aspirasyon materyallerinin %1.6'sına “malign”, %1.9'una “malignite şüphesi”, %65.8'ine “benign” olarak tanı verilmiş, %30.7'si ise “yetersiz” olarak değerlendirilmiştir. Eksfoliyatif sitoloji materyallerinin %6.4'ü “yetersiz” olup, %0.7'si “malign”, %0.8'i “malignite şüphesi” ve %92.1'i “benign” olarak tanı almıştır.

Kurumumuza gönderilen sitoloji materyallerinin çoğunluğunu, başta serviko-vajinal yaymalar olmak üzere eksfoliyatif sitoloji oluşturmaktadır. İnce iğne aspirasyonunda tiroid en sık örneklenen organdır ve bu yöntemdeki yüksek “yetersiz” tanı oranı olası yetersiz örnekleme ile ilişkilendirilebilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]