SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 1, Page(s) 076-079    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01102
Renal Sinüsün Miksoması: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Ümran YILDIRIM1, Havva ERDEM1, Ali KAYIKÇI2, Ali Kemal UZUNLAR1, Ali TEKİN2, Mehmet Akif KUZEY1
1Department of Pathology, Düzce University, Faculty of Medicine, DÜZCE, TURKEY
2Department of Urology, Düzce University, Faculty of Medicine, DÜZCE, TURKEY
KEY WORDS : Miksoma, Böbrek, Renal tümörler

Miksoma nadir görülen benign mezankimal tümör olup literatürde sıklıkla kalp ve deride rapor edilmiştir. Böbrekte görülen mezankimal tümörler içerisinde miksoma oldukça nadir izlenmekte olup literatürde bugüne kadar 11 olgu bildirilmiştir. Bunlardan bir tanesi renal sinüs yerleşimlidir. 82 yaşında erkek hasta, parsiyel üriner obstrüksiyon semptomlarıyla hastanemize kabul edildi. Yapılan abdominal bilgisayarlı tomografide sol böbrek hilusunda yerleşim gösteren hipodens, parankimle sınırları net olarak seçilemeyen, 9 cm boyutunda solid kitle tespit edildi. Böbrekte kitle nedeniyle sol renal nefrektomi yapılan hastanın gross incelemesinde, renal sinüs kaynaklı sınırları net olarak seçilemeyen jelatinöz görünümde tümör dokusu izlendi. Mikroskopik olarak bol mukoid materyal içerisinde dağılmış, iğsi sitoplazmalı, bazıları yıldızsı görünümde hücrelerden oluştuğu gözlendi. Tümör hücreleri vimentin ile pozitif, düz kas aktini ile fokal pozitiflik gösterirken, S-100 protein, epitelyal membran antijeni ve pansitokeratin ile negatif boyanma göstermiştir. Biz burada renal sinüs kaynaklı ikinci olguyu sunduk.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]