SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 2, Page(s) 096-099    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Laringeal entübasyon sırasında tesadüfi tanı: lingual osseöz polipoid lezyon: osteom veya koristom?
Ertap AKOĞLU1, Esin ATİK2, Sinem KARAZİNCİR3, Şemsettin OKUYUCU1, Çağla ÖZBAKIŞ4, Ali BALCI3, Ramazan GÜMÜŞ1, Şafak DAĞLI1
1Mustafa Kemal University Tayfur Ata Sokmen School of Medicine, Departments of Otolaryngology Head and Neck Surgery, HATAY
2Mustafa Kemal University Tayfur Ata Sokmen School of Medicine, Departments of Pathology, HATAY
3Mustafa Kemal University Tayfur Ata Sokmen School of Medicine, Departments of Radiology, HATAY
4Mustafa Kemal University Tayfur Ata Sokmen School of Medicine, Departments of Anesthesiology and Reanimation, HATAY
KEY WORDS : Dil, osteom, entübasyon

Yumuşak doku osteomu ender bir durum olup, başlıca dilin arka kısmı olmak üzere baş-boyun bölgesinde görülmeye güçlü bir yatkınlık gösterir. Lingual osteom adı verilen bu durum sıklıkla yakınmasız dışa doğru gelişmiş bir lezyon olarak görülür. Tanısı fizik muayene ya da görüntüleme yöntemleriyle konur.

Sunduğumuz hasta daha önce tanı almamış, jinekolojik ameliyat öncesi entübasyon sırasında tesadüfen fark edilen bir lingual osteom olgusudur. Elli iki yaşında kadın hastanın jinekolojik cerrahi için genel anestezi alması planlanmıştır. Cerrahi öncesi entübasyon için laringoskopi yapılması esnasında dilin arka kısmında saplı bir kitle görülmüştür. Patogenez ve terminoloji konusu tartışmalı olsa da, tedavi yönteminde seçim cerrahidir. Bu makaledeki amacımız dildeki kemiksi bir lezyonu sunarken, klinik ve histolojik özellikleri dikkate olarak literatürü gözden geçirmek ve patogenezle birlikte terminolojiyi tartışmaktır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]