SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 1, Page(s) 080-082    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01103
Erişkin Lenfanjiyomu - Nadir Bir Antite: İki Olgunun Sunumu
Mary MATHEW, Sumeet KAUR DIL
Department of Pathology, Kasturba Medical College, KARNATAKA, INDIA
KEY WORDS : Lenfanjiyoma, Boyunda kitle, Erişkin

Amaç: Lenfanjiyomlar çocuklarda görülen nadir konjenital malformasyonlardır. Erişkinlerde nadirdir ve literatürde bildilmiş az sayıda olgu vardır. Genellikle 2 yaş altındaki çocuk ve infantlarda gözlenir. Erişkinlerde boyun kitlelerinde ayırıcı tanıda kistik lenfanjiyomlara dikkat çekmek için 2 olgu sunulmaktadır.

Olgu Sunumları: Erkek olan olgulardan birisi 27, diğeri 59 yaşındaydı. İlk olgu 5 yıl süren tekrarlayan kitle ile, diğeri kısa süre önce fark edilen kitle ile başvurdu. Her iki olguda da ağrı, renk değişikliği, akıntı ve ani boyut büyümesi tanımlanmıyordu.

Sonuç: Erişkinlerde kistik lenfanjiyomların ayırıcı tanıda akılda tutulması ve nüksün önlenmesi için tam olarak rezeke edilmesi önemlidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]