SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 1, Page(s) 083-086    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01104
Multipl Kutanöz Nodüllerle Kendini Gösteren Mide Adenokarsinomu: Olgu Sunumu
Aparna NARASIMHA , Harendra KUMAR
Department of Pathology, Sri Devaraj Urs Medical College, Sri Devaraj Urs Academy of Higher Education and Research, Kolar, KARNATAKA, INDIA
KEY WORDS : Deri, Metastaz, Mide kanseri, İnce iğne, Aspirasyon biyopsi

Organlardan deriye metastaz nadirdir ancak malignitenin ilk çıkış şekli olabilir. Genellikle meme, akciğer ve kalın barsak kökenlidir. Mide adenokarsinomunun deri metastazı ise çok ender görülür. Burada, tanı esnasında çok sayıda deri metastazı olan bir mide adenokarsinomu olgusu sunulmaktadır. Deri nodülünün ince iğne aspirasyon sitolojisi metastazı göstermiştir. Bu olgu sunumunda mide kanserlerinin deri metastazlarına ait literatür derlenmektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]