SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 2, Page(s) 165-167    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01117
Primer Paratestiküler Ganglionörom: Erişkinde Nadir Bir Olgu
Padmapriya JAIPRAKASH, Anuradha C K RAO
Department of Pathology, Kasturba Medical College, Manipal University, Manipal, KARNATAKA, INDIA
KEY WORDS : Paratestiküler, Ganglionörom, Erişkin

Gangliyonöroma genellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde görülen benign bir santral sinir sistemi tümörüdür. Kraniyum dışındaki gangliyonöromlar posterior mediasten ve retroperitoneal bölgede görülürler. Paratestiküler tümörler son derece nadirdir ve yanlışlıkla klinik olarak malign tümör şeklinde değerlendirilebilir. Schwannom ve malign periferik sinir kılıfı tümörü olarak literatürde gözden geçirilmiş az sayıda olgu mevcut olup bu bölgenin sinir kökenli tümörleri seyrektir. Yetişkinde paratestiküler bölgede nadir görülen ganglionörom olgusu sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]