SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 2, Page(s) 172-174    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01119
İskium Yerleşimli Periosteal Kondrom
Bülent AKANSU1, Esin ATİK2, Süleyman ALTINTAŞ3, Aydıner KALACI4, Şerefettin CANDA2
1Department of Pathology, M.H. Diyarbakır Education and Research Hospital, Dİyarba kır, TURKEY
2Department of Pathology, Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, HATAY, TURKEY
3 Department of Pathology, M. H. Kahramanmaraş State Hospital, KAHRAMANMARAŞ, TURKEY
4Department of Orthopedics and Traumatology, Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, HATAY, TURKEY
KEY WORDS : Kondrom, İskiyum, Kondrosarkom

Periosteal kondrom nadir görülen benign bir hyalin kıkırdak tümörüdür. İskiyum yerleşimi çok nadir olarak izlenir. Bu çalışmamızda nadir görülen bu tümörün nadir görülen bir lokalizasyonunu sunarak, ayırıcı tanıda dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatmayı amaçladık.

51 yaşında erkek hasta yaklaşık bir yıldır devam eden pelvik kitle ve ağrı şikayetiyle ortopedi kliniğine başvurdu. Bilgisayarlı tomografi ile yapılan incelemede; 4x5 cm çapında, sol pelvik kemik iskiyumda lokalize olmuş, kalsifikasyon alanları belirgin, solid kitle izlendi. Medüller kaviteye penetrasyon veya kortikal skleroz bulgusu görülmedi. Radyolojik olarak agresif bir özellik izlenmedi. Lezyon çevresindeki periosteum ile birlikte çıkarıldı. Mikroskopik incelemede, endokondral ossifikasyon ve kalsifikasyon odakları içeren, kondrositlerden meydana gelen ve lobüller oluşturan hyalin kartilaj yapısı izlendi. Bu bulgular eşliğinde olgu ‘periosteal kondrom’ olarak rapor edildi.

Sonuç olarak, bu çalışmamızda nadir bir yerleşim ve yaş aralığında görülen ve nadir bir tümör olan periosteal kondrom olgusunu sunduk. Agresif ve uygunsuz bir tedavi yaklaşımının önlenebilmesi açısından periosteal kondromun malign lezyonlardan ayırıcı tanısının yapılabilmesi önemlidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]