SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 2, Page(s) 178-180    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01121
Parotis Bezinin Berrak Hücreli Mukoepidermoid Karsinomu: Olgu Sunumu
Demet ETİT1, Neşe EKİNCİ1, Deniz ALTINEL2, İrfan ÖCAL1, Hasan Ali AKKAN1, Hüseyin KATILMIŞ3
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İZMİR, TÜRKİYE
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İZMİR, TÜRKİYE
3İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Bölümü, İZMİR, TÜRKİYE

1Department of Pathology, İzmir Atatürk Education and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
2Department of Pathology, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
3Department of Otolaryngology, İzmir Atatürk Education and Research Hospital, İZMİR, TURKEY

KEY WORDS : Karsinom, Mukoepidermoid, Tükrük bezi

Tükrük bezlerinin berrak hücreli mukoepidermoid karsinomu nadirdir. Sol parotis bezinde büyüme şikayeti olan 55 yaşında erkek hastaya yüzeyel parotidektomi uygulandı. Lezyonun histopatolojik değerlendirmesinde, tümör dokusu büyük oranda berrak hücrelerden meydana gelmekte olup mukus içeren hücreler de izlendi. Histokimyasal olarak, Alcian blue hücre içi müsin pozitifliğini destekledi. İmmünohistokimyasal olarak, p63 pozitifti. Morfolojik, histokimyasal ve immünohistokimyasal bulgular temel alınarak bu olguya mukoepidermoid karsinom, berrak hücreli varyant olarak tanı verildi.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]