SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 2, Page(s) 181-183    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01122
Safra Kesesinin Saf Endofitik Skuamöz Hücreli Karsinomu: Agresif Davranışlı Nadir Bir Tümör
Nazoora KHAN1, Nishat AFROZ1, Nazima HAIDER1, Mohammad Amanullah KHAN1,2
1Department of Pathology, Jawahar Lal Nehru Medical College, Aligarh Muslim University, ALIGARH, INDIA
2Department of Surgery, Jawahar Lal Nehru Medical College, Aligarh Muslim University, ALIGARH, INDIA
KEY WORDS : Skuamöz hücreli karsinom, Safra kesesi, Ayırıcı tanı

Safra kesesinin saf skuamöz hücreli karsinomu nadirdir ve safra kesesi kanserlerinin %3’ünü oluşturur. 35 yaşında bir kadın, sağ hipokondriumda ağrı ve şişlik şikayeti ile başvurdu. Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografide safra kesesinin taşla dolu ve duvarında kalınlaşma olduğu ve karaciğerde büyük bir kitle saptandı. Histolojik incelemede, farklı histogenez ve kötü biyolojik davranışı nedeniyle tüm ayırıcı tanı olasılıkları ekarte edildikten sonra safra kesesinin saf iyi diferansiye skuamöz hücreli karsinom tanısına ulaşıldı. Safra kesesinin skuamöz hücreli karsinomunda yaşam süresini uzatmada en önemli faktör erken tanıdır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]