SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 1, Page(s) 036-040    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01145
Tükürük Bezinin Pleomorfik Adenomunda İmmünohistokimyasal p16 Ekspresyonu
Bassel TARAKJI1, Kusai BAROUDI2, Shorouk DARWISH3, Salah SAKKA4, Salah HANOUNEH5
1Department of Oral Pathology, Aleppo University, Faculty of Dentistry, SYRIA
2Department of Pediatric Dentistry, Al-Baath University, Faculty of Dentistry, SYRIA
3Department of Applied Science Alfarabi College of Dentistry, RIYADH, KINGDOM of SAUDI ARABIA
4Department of Oral Surgery, Alfarabi College of Dentistry, RIYADH, KINGDOM of SAUDI ARABIA
5Supervisor for Academic and Educational Affairs
KEY WORDS : Siklin bağımlı kinaz inhibitörü p16, İmmünohistokimya, Pleomorfik adenom

Amaç: Bu çalışmada tükrük bezinin pleomorfik adenomunda ve normal dokuda p16 immünohistokimyasal ekspresyonu araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: 120 pleomorfik adenoma olgusu çalışılmıştır.

Bulgular: Pleomorfik adenoma çevresindeki normal duktal hücrelerde 98 olguda kuvvetli (%81,6), 20 olguda orta şiddette (%16,6) ve 2 olguda zayıf (%1,6) nükleer p16 ekspresyonu saptandı. Pleomorfik adenomda duktal hücrelerde 71 olguda orta şiddette (%59,1), 45 olguda zayıf (%37,5) ve 4 olguda negatif (%3,3) p16 nükleer ekspresyonu gözlendi. Mikzokondroid dokuda ise 4 olguda kuvvetli (%3,3), 65 olguda orta şiddette (%54,1) ve 51 olguda zayıf (%42,5) boyanma elde edildi.

Sonuç: Bu çalışma, pleomorfik adenomlarda p16 ekspresyonunda değişiklik olduğunu göstermektedir. Pleomorfik adenom gelişiminde p16'nın rolü olabilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]