SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 1, Page(s) 073-076    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01153
Vulvanın Fillods Tümörü: İki Olgu Sunumu
İrem Hicran ÖZBUDAK1, Hampar AKAYA2, Bahar AKAYA1, Gülgün ERDOĞAN1, Hadice Elif PEŞTERELİ1, Fatma Şeyda KARAVELİ1
1Department of Pathology, Akdeniz University, Faculty of Medicine, ANTALYA, TURKEY
2Başkent University, Faculty of Medicine, Alanya Hospital, ANTALYA, TURKEY
KEY WORDS : Vulva, Fillods tümörü

Ektopik meme dokusu ilkel embriyonik sütyolu boyunca herhangi bir yerde ortaya çıkabilir ve normal memede izlenebilen aynı patolojik durumlar ektopik meme dokusunda da görülebilir. Fillods tümör vulvadaki ektopik meme dokusunda oluşan nadir bir fibroepitelyal neoplazidir. Literatürde bugüne kadar 8 olgu bildirilmiştir. Bu makalede literatüre ek olarak iki ayrı vulvar fillods tümör vakası sunulmuştur. İlk olgu, sol ön mons pubiste boyutu son üç ayda artış gösteren bir lezyon ile kliniğe başvurmuş 43 yaşında kadın hastadır. İkinci olgu 50 yaşında kadın hasta olup, iki aydır varolan sağ labium majusta kitle ile başvurmuştur. Mevcut lezyonlara eksizyonel biopsi yapılmış ve örneklerin patolojisi benign fillods tümör ile uyumlu rapor edilmiştir. Sonuç olarak, fillods tümörün vulva lokalizasyonunda da karşılaşabilecek bir antite olduğu unutulmamalıdır. Burada, vulvar fillods tümörün histogenezi ile ilgili kavramlar tartışılmış ve olgularımız daha önce bildirilen olgular eşliğinde sunulmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]