SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 1, Page(s) 077-079    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01154
İntrauterin Fetal Kayıp ile İlişkili Kandida Glabrata Koryoamniyoniti: İki Olgu Sunumu
Erdener ÖZER1, Mehtat ÜNLÜ1, Ayça ERŞEN1, Bülent GÜLEKLİ2
1Department of Pathology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of Obstetrics and Gynecology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Kandida glabrata, Koryoamniyonitis, Servikal serklaj, In vitro fertilizasyon

Koryoamniyonitislerin büyük kısmı alt genital sistemde bulunan bakterilerin asendan enfeksiyonu sonucu gelişir. Mantar nedenli koryoamniyonitis enderdir. Kandida glabrata, vajende kommensal olarak bulunmakla birlikte nadiren vajinit ve üst genital sistem enfeksiyonuna yol açabilmektedir. Burada, in vitro fertilizasyon ile elde edilmiş, servikal serklaj uygulanmış ve fetal kayıp ile sonlanmış iki gebelikte saptanan fungal koryoamniyonitis olguları sunulmuştur. Histolojik özellikler ve pozitif kültür sonuçları ile koryoamniyonitis etkeni Kandida glabrata olarak saptanmıştır. Etkenin, embriyo transferi ve/veya servikal serklaj işlemi sırasında servikse ekilmiş olması muhtemeldir. Gebelere uygulanacak servikal işlemlerden önce vaginal ve özellikle servikal temizliğin sağlandığından emin olmak ve tedaviyi uygun planlamak bu tip istenmeyen sonuçları engelleyebilir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]