SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 1, Page(s) 083-086    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01156
Metakron Malign Mezotelyoma ve Pulmoner Adenokarsinom
İrem Hicran ÖZBUDAK1, Ömer ÖZBUDAK2, Gökhan ARSLAN3, Abdullah ERDOĞAN4, Gülay ÖZBİLİM1
1Department of Pathology, Akdeniz University, Faculty of Medicine, ANTALYA, TURKEY
2Department of Pulmonary Medicine, Akdeniz University, Faculty of Medicine, ANTALYA, TURKEY
3Department of Radiology, Akdeniz University, Faculty of Medicine, ANTALYA, TURKEY
4Department of Chest Surgery, Akdeniz University, Faculty of Medicine, ANTALYA, TURKEY
KEY WORDS : Farklı zamanlarda oluşan tümörler, Mezotelyoma, Akciğer adenokarsinomu

Bir hastada izlenen çoklu primer malign neoplazilerin prevalansı değişen oranlarda bildirilmiştir. Malign mezotelyoma ve pulmoner karsinomun birlikteliği ise nadir görülen bir antitedir. Olgumuz 60 yaşında emekli memur olan bir erkek hastadır. Ağır sigara içiciliği ve şüpheli asbest maruziyeti öyküsü vardır. Göğüs ağrısı ile başvurmuş ve bilgisayarlı tomografisinde sol akciğer alt lobda kitle tespit edilmiştir. Hastaya sol alt lobektomi uygulanmış ve pulmoner adenokarsinom olarak tanı almıştır. Bu cerrahiden 2 yıl sonra, takibinde hastanın nefes darlığı şikayeti üzerine, bilgisayarlı tomografisinde sağda plevral efüzyon ve difüz plevral kalınlaşma bulunmuştur. Hastaya ayırıcı tanı için sağ akciğer alt lob kama biyopsi uygulanmış ve epitelyal difüz malign mezotelyoma tanısı verilmiştir. Malign plevral mezotelyoma ve akciğer karsinomu gelişimi asbest maruziyeti ile ilişkili olabilir. Ancak tanı için asbest maruziyet öyküsünün olması gerekli değildir. Etkili antikanser tedavileri ile yaşam oranlarının yükselmesi ve popülasyon yaşının artması kişide ikinci malignitenin ortaya çıkması ile ilişkili olabilir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]