SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 2, Page(s) 146-149    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01167
Amiloid Guatra Eşlik Eden Diffüz Yağ İnfiltrasyonu ve Skuamöz Metaplazi: Olgu Sunumu
Remziye EREN1, Hamide SAYAR1, Harun ÇIRALIK1, Fikret EZBERCİ2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi , Patoloji, Anabilim Dalı , KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı , KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE
1Department of Pathology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, KAHRAMANMARAŞ, TURKEY
2Department of General Surgery, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, KAHRAMANMARAŞ, TURKEY
KEY WORDS : Amiloid, Tiroid hastalıkları, Ailesel Akdeniz ateşi

Sistemik amiloidozis, Ailesel Akdeniz Ateşinin (FMF) ciddi komplikasyonlarından biridir. Tiroid bezinde, FMF'e sekonder ve bası semptomu oluşturacak düzeyde amiloid birikimi nadir görülen bir durumdur. FMF tanısıyla takip edilen 17 yaşında erkek hasta, boyun ön tarafında son 3 aydır hızlı büyüyen şişlik ve nefes darlığı şikayeti ile genel cerrahi polikliniğine başvurdu. Yapılan tetkiklerinde tiroid bezinde bası oluşturan, diff üz hiperplazi tespit edilmesi nedeniyle total tiroidektomi yapıldı.

Total tiroidektomi materyalinin histopatolojik incelemesinde parankim içerisinde follikülleri basıya uğratan, yoğun amiloid birikimi ve diff üz yağ infiltrasyonu ile birlikte tiroid dokusunda kistik alanlar görüldü. Kistlerin epitelinde skuamöz metaplazi odakları tespit edildi. Bu bulgulara göre olguya metaplazik değişikliklerin eşlik ettiği amiloid guatr tanısı konuldu. Sonuç olarak uzun süredir FMF'i olan hastalarda amiloid guatr'a metaplazik değişikliklerin de eşlik edebileceğini göz önünde bulundurulmalıdır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]