SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 3, Page(s) 238-240    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01171
Dalağın Multiloküle Epidermoid Kisti: Olgu Sunumu
Pelin YILDIZ1, Esra PAŞAOĞLU2, Kemal BEHZATOĞLU2, Gülben HUQ ERDEM2, Erol Rüştü BOZKURT2
1Van Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, VAN, TÜRKİYE
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İSTANBUL, TÜRKIYE
1Department of Pathology, Van State Hospital, VAN, TURKEY
2İstanbul Training and Research Hospital, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Dalak, Epidermoid kist

Epitelyal splenik kistler dalağın nadir kistlerindendir. Dalağın primer epitel ya da endotel ile döşeli kistleri genellikle genç erişkinlerde görülür. 23 yaşındaki kadın hasta, karında dolgunluk hissi ile genel cerrahi polikliniğine başvurmuştur. Fizik muayenesinde splenomegali mevcut olan hastaya elektif cerrahi uygulanmıştır. Makroskobik olarak 10x6 cm'lik multiloküle kistik kitlenin içerisinden peynirimsi kıvamlı materyal boşalmıştır. Stratifiye skuamöz epitelle döşeli kistin immünohistokimyasal incelemesinde, sitokeratin ve CEA ile pozitif, kalretinin, BerEP4, HBME-1 ve F8 ile negatif sonuç elde edilerek, epidermoid kist olarak raporlandı. Epidermoid kist oluşumundaki etiyolojik teoriler ışığında kendi vakamızın etyopatogenezini tartıştık.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]