SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 3, Page(s) 217-220    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01173
Karaciğerin Kistik Soliter Fibröz Tümörü: Olgu Sunumu
Merih GÜRAY DURAK1, Özgül SAĞOL1, Burçin TUNA1, Özge ERTENER1, Tarkan ÜNEK2, Sedat KARADEMİR2, Oğuz DİCLE3
1Department of Pathology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of General Surgery, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
3Department of Radiology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Soliter fibröz tümör, Karaciğer, Kistler

Soliter fibröz tümörler, karaciğer parenkiminde de ender olarak bildirilen sıradışı neoplazmlardır. Genel olarak sert, gri-beyaz renkli, iyi sınırlı lezyonlar olarak tanımlanırlar. Soliter fibröz tümörler içerisinde belirgin kistik değişiklik bulunması pek beklenen bir bulgu değildir. Literatürde kistik değişiklik gösteren birkaç soliter fibröz tümör olgusu bildirilmiş olup, bunlardan ikisi baş boyun bölgesinde lokalizedir. Burada, 38 yaşında kadın hastada, karaciğerde yerleşim gösteren ve baskın olarak multiloküle kistik görünüm içeren bir soliter fibröz tümör olgusu, histopatolojik ayırıcı tanı özellikleri ile birlikte sunulmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]