SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 1, Page(s) 073-077    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01174
Boyunun Düşük Malign Potansiyelli Dev Hücreli Tümörü: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Aylin Orgen CALLİ1, Mine TUNAKAN1, Hüseyin KATILMIŞ2, Sevil KILÇIKSIZ3, Sedat ÖZTÜRKCAN2
1Department of Pathology, İzmir Katip Celebi University Atatürk Training and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
2Department of Otorhinolaryngology, İzmir Katip Celebi University Atatürk Training and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
3Department of Radiation Oncology, İzmir Katip Celebi University Atatürk Training and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Yumuşak doku tümörleri, Dev hücreli tümörler, Baş boyun tümörleri

Yumuşak dokunun dev hücreli tümörü, kemiğin dev hücreli tümörüne klinik ve histolojik olarak benzeyen, nadir görülen bir tümördür. Burada, 53 yaşındaki kadın hastada boyunundan köken alan düşük malign potansiyelli dev hücreli tümör olgusu sunuldu. Klinikopatolojik özellikleri ve diğer dev hücreden zengin tümörlerden ayırıcı tanısında immünohistokimyanın önemi tartışıldı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]