SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 2, Page(s) 145-148    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01176
Myometriumda Tümör Benzeri Kistik Endosalpingiozis: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Seyran YİĞİT1, Yelda DERE1, Hakan YETİMALAR2, Demet ETİT1
1Department of Pathology, Atatürk Training and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
2Department of Obstetrics and Gynecology, Atatürk Training and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Uterusun kistik endosalpingiozisi, Uterus, Kist

Endosalpingiozis, periton, subperitoneal dokular ve retroperitoneal lenf nodlarını tutan tubal tip epitel ile döşeli benign glandlarla karakterize bir Müllerian sistem bozukluğudur. Myometrial endosalpingiozis çok nadirdir. Menoraji şikayeti ile hastaneye başvuran 44 yaşındaki kadın hastanın jinekolojik ve radyolojik muayenesinde sekonder kistik değişiklikler içeren, kuvvetle leiomyomu düşündüren 7,5 cm çapında pelvik kitle saptandı. Makroskopik incelemede, uterin fundus sağ duvarında intramural büyük bir kist izlendi. Mikroskopik olarak; kist, benign tubal epitel ile döşeli, çok sayıda makro ve mikro kistlerlerden oluşmakta idi. Bu bulgular ile kistik endosalpingiozis tanısı kondu. Bu makalede myometriuma lokalize kisitik endosalpingiozis olgusunun klinikopatolojik özellikleri literatür gözden geçirilerek sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]