SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 2, Page(s) 153-157    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01194
Bir Erişkin Dişeti Rabdomyosarkomu: Özgün Bir Antite
Priya SAHNİ1, Abhishek SİNGHVİ1, Meghanand T. NAYAK1, Shakti Singh DEORA2
1Department of Oral & Maxillofacial Pathology, Vyas Dental College & Hospital, Jodhpur, RAJASTHAN, INDIA
2Department of Oral & Maxillofacial Surgery, Mathura Das Mathur Hospital, Jodhpur, RAJASTHAN, INDIA
KEY WORDS : Rabdomyosarkom, Embriyonel, Dişeti, Erişkin

Esas olarak çocukluk çağının malign bir tümörü olan rabdomyosarkom olgularının yaklaşık %40'ı baş boyun bölgesinde lokalize olmakla birlikte oral kavitede nadirdir.

Bu makalede, 36 yaşındaki erkek hastada mandibuler gingival yerleşimli embriyonel rabdomyosarkom olgusu sunulmuştur. Oral kavitede sınırları belirgin olmayan ve orta hattı geçen radyolusen kitle izlendi. Öyküsünden 6 ay önce aynı bölgeden benzer bir lezyonun eksize edildiği öğrenildi. Biyopsinin embriyonel rabdomyosarkom olarak raporlanmasını takiben en-blok rezeksiyon ve ardından kemoterapi ve radyoterapi uygulandı.

Erişkin rabdomyosarkomlarının tekrarlama oranı yüksek olduğu için multimodal tedavi planı gereklidir. Makalede, rabdomyosarkomun klinik, radyolojik, histopatolojik bulguları ve tedavi yaklaşımı tartışılmıştır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]