SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 2, Page(s) 148-152    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01195
Creutzfeldt-Jakob Hastalığı: Dört Olgunun Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Fatma Öz ATALAY1, Şahsine TOLUNAY1, Gonca ÖZGÜN1, Ahmet BEKAR2, Mehmet ZARİFOĞLU3
1Departments of Pathology, Uludağ University, Faculty of Medicine, BURSA, TURKEY
2Departments of Neurosurgery Uludağ University, Faculty of Medicine, BURSA, TURKEY
3Departments of Neurology, Uludağ University, Faculty of Medicine, BURSA, TURKEY
KEY WORDS : Creutzfeldt-Jakob hastalığı, Spongiform ensefalopati, Prion protein

Creutzfeldt-Jakob hastalığı çok nadir görülen, tedavisi olmayan ve her zaman ölümcül seyreden ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır. Prionların sebep olduğu bulaşıcı spongiform ensefalopatilerden biridir. Gri cevherde nöron kaybı ve nöropilde yer alan çok sayıdaki vakuol beyinin klasik sünger benzeri görünümü almasından ve tipik klinik semptomların ortaya çıkmasından sorumludur.

Bu yayında, Uludağ Üniversitesi Nöroloji Bölümüne nörolojik semptomlar nedeniyle başvuran 4 olguyu sunduk. Elektroensefalografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilen hastalara daha ileri araştırma için beyin biyopsisi uygulandı. Creutzfeldt-Jakob hastalığının kesin tanısı için beyindeki prion proteini birikimi immünohistokimyasal çalışma ile gösterildi. Kısa bir süre sonra hastalığın hızlı seyri sonucu hastalar kaybedildi.

Myoklonusla birlikte hızlı ilerleyici demans gibi karakteristik klinik semptomlarla başvuran hastalarda, çok nadir görülse de Creutzfeldt-Jakob hastalığı mutlaka akla gelmelidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]