SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2016, Volume 32, Number 1, Page(s) 051-053    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01196
Çatapat Yedikten Sonra Oluşan Sarı Fosfor İntoksikasyonunun Klinik ve Patolojik Bulguları: Nadir Bir Otopsi Olgusu
Emine TÜRKMEN ŞAMDANCI1, Ebru ÇAKIR1, Nurhan ŞAHİN2, Candan ELMALI1, Sadegül SAYIN1
1Department of Pathology, İnönü University, Faculty of Medicine, MALATYA, TURKEY
2Department of Pathology, Malatya State Hospital, MALATYA, TURKEY
KEY WORDS : Fosfor, Karaciğer yetmezliği, Yağlı karaciğer, Otopsi

Sarı fosfor, çatapat, havai fişek, cephane yapımında ve tarım gübresi üretiminde kullanılan toksik bir maddedir. Vücuda alındığında özellikle karaciğer, böbrek ve beyni etkiler. Dört yaşında, çatapat yiyerek akut karaciğer yetmezliği sonucu ölen kız çocuğuna, adli olgu olması nedeni ile otopsi yapılmıştır. Bulantı, kusma ve ishal gibi nonspesifik klinik bulgulara sahip, karaciğer enzimleri oldukça yüksek olgunun iç organlarının histopatolojik değerlendirmesinde karaciğerde diffüz mikroveziküler yağlanma saptanırken, böbrekte proksimal tübüllerde yaygın dejenerasyon görülmüştür. Hepato-renal yetmezlik ve kardiyovasküler kollapsın eşlik ettiği olgularda ölüm kaçınılmazdır. Sadece karaciğer yetmezliğinin geliştiği olgularda karaciğer transplantasyonu hayat kurtarıcı olabilir. Mortalitesi oldukça yüksek olan sarı fosfor intoksikasyonunun görüldüğü adli olgular, literatürde sayıca azdır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]