SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 3, Page(s) 223-225    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01197
Tüberkülozis Verrükoza Kutisi Taklit Eden Kutanöz Kromoblastomikoz
Arghya BANDYOPADHYAY1, Kaushik MAJUMDAR2, Mimi GANGOPADHYAY1, Sabyasachi BANERJEE3
1Department of Pathology, North Bengal Medical College, WEST BENGAL, INDIA
2Department of Pathology, G B Pant Hospital, NEW DELHI, INDIA
3Department of Dermatology, North Bengal Medical College, WEST BENGAL, INDIA
KEY WORDS : Kromoblastomikoz, Dermatomikozlar, İnfeksiyöz deri hastalıkları

Kromoblastomikoz, deri ve subkutan yumuşak dokunun nadir kronik mantar enfeksiyonudur. Öncelikle tropikal ve subtropikal bölgelerdeki tarım işçilerinde bitkilerle oluşan travma sonrası gelişir. Kutanöz kromoblastomikoz, her ikisinde de görülen hiperpigmente verrüköz deri lezyonları nedeniyle, klinik olarak deri tüberkülozunu taklit eder.

Bu makalede, Hindistan’ın kuzeydoğu bölümünde yaşayan ve başlangıçta tüberkülozis verrükoza kutis yanlış tanısı alan kronik kutanöz kromoblastomikozlu orta yaşlı bir kadın hasta sunulmuştur. Histopatolojik olarak dermal abseler içinde “bakır metelik” olarak da bilinen karakteristik kahverengi mantar sporları görüldü. Biyopsi materyalinden hazırlanan kültürde Fonsecaea pedrosoi izole edildi ve kutanöz kromoblastomikoz tanımız doğrulandı. Olgu, oral Itraconazol tedavisine iyi yanıt verdi.

Dermatolog ve patologların derinin verrüköz lezyonlarını değerlendirirken uyanık olması, özellikle psödoepitelyomatöz hiperplazi ve dermal abse içeren lezyonlarda patologların mantar sporlarını özenle araması gereklidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]