SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2016, Volume 32, Number 1, Page(s) 054-056    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01198
PAP Smear ile Tanı Konan Skuamöz Hücreli Karsinoma Eşlik Eden Aspergillus Enfeksiyonu
Prajwala GUPTA, Snigdha GOYAL, Manju KAUSHAL
Department of Pathology, PGIMER, Dr. RML Hospital, NEW DELHI, INDIA
KEY WORDS : Aspergillus, Skuamöz hücreli karsinom, Servikal yayma

Kadın genital sisteminde skuamöz hücreli karsinoma eşlik eden Aspergillus enfeksiyonu nadirdir ve malignite zemininde gelişen immun yetmezlik sonucu, enfeksiyonun fırsatçı doğasına bağlıdır. Yaymada Aspergillus kontaminasyonu ekarte edilmelidir. Jinekoloji kliniğine stress inkontinans yakınması ile başvuran 62 yaşında kadın hastada konkomitan Aspergillus enfeksiyonu ve skuamöz hücreli karsinom tanısı servikovajinal yayma ile kondu. Spekulum bakısında birinci dereceden servikal desensus saptandı. Yaymada skuamöz hücreli karsinom ve Aspergillus spor ve hifleri gözlendi. Rutin PAP yaymalarında skuamöz hücreli karsinom ve Aspergillus birlikteliği nadirdir. Gerçek enfeksiyonun kontaminasyondan ayırt edilmesi gerekir. Erken tanı rutin servikovajinal yayma ile konabilir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]