SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 2, Page(s) 141-144    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01216
Kalsifiye Fibröz Tümör: Olgu Sunumu
Mehmet GAMSIZKAN1, Cengiz YILDIRIM2, Koray DAŞ3, Ömer GÜNHAN1
1Department of Pathology, Gülhane Military Medical Academy, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Tatvan Military Hospital, BİTLİS, TURKEY
3Department of General Surgery, Ankara Mevki Military Hospital, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Kalsifikasyon, Fibröz doku tümörleri, Patoloji

Kalsifiye fibröz tümör genellikle çocuk ve genç erişkinleri etkileyen nadir görülen benign fibröz bir lezyondur. Yirmi bir yaşında erkek hastada sağ inguinal bölgeden başlayarak uyluk anteromedial düzeye kadar uzanan, palpasyonda ele gelen çok sayıda kitleleri mevcuttu. Hastaya tanısal eksizyonel biyopsi uygulandı. Histopatolojik incelemede yoğun kollajenize bir stromada fibroblastlar, psammoma cisimleri, distrofik kalsifikasyonlar ve odaklar halinde mononükleer hücrelerden oluşan inflamatuar hücre infiltrasyonu dikkati çekti. Sunulan olguda, kalsifiye fibröz tümörün klinik ve morfolojik özelliklerine değinilmiş ve literatür eşliğinde tartışılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]