SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2017, Volume 33, Number 2, Page(s) 161-163    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01207
Çocukluk Çağında Boyunda Nadir Bir Tanı: Konjenital Kondrolipom
Fulya ÖZER1, Nebil BAL2
1Departments of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Başkent University, Faculty of Medicine, ADANA, TURKEY
2Departments of Pathology, Başkent University, Faculty of Medicine, ADANA, TURKEY
KEY WORDS : Konjenital, Baş boyun tümörleri, Çocukluk çağı, Mezenşimal

Kondrolipomlar, lipomların içinde kıkırdak metaplazisi sonucu görülen iki matür dokuyu aynı anda barındıran mezenkimal tümörlerdir. Boyunda kitle şikayeti ile getirilen iki yaşında erkek çocuğunun muayenesinde yan boyunda sternokleidomastoid kası üzerinde yaklaşık 1 cm çapında kitle olduğu görülmüş ve kitlenin eksizyonu sonrası patolojik tanısı kondrolipom olarak rapor edilmiştir. En sık memede görülen ve baş boyun bölgesinde oldukça nadir rastlanılan kondrolipom daha çok erişkinde görülür. Baş boyun bölgesinde en sık oral kavitede rastlanılan bir tümör olarak kondrolipomun bu yaş grubunda ve bu lokalizasyonda görülmesi ulaşılabilen literatüre göre bir ilktir. Konjenital olarak yan boyunda yer alan kitlelerin ayırıcı tanısında artık kondrolipom da düşünülmelidir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]