SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 2, Page(s) 137-141    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01206
Hemangiomdan Köken Alan Osteosarkom: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Paul MALLİNSON1, Tyler COUPAL2, Malcolm HAYES3, Paul CLARKSON4, Peter MUNK1, Hugue OUELLETTE1
1Department of Radiology, Vancouver General Hospital/University of British Columbia, VANCOUVER/BC, CANADA
2McMaster University, De Groote Medical School, HAMILTON/ONTARIO, CANADA
3Departments of Pathology, BC Cancer Agency, VANCOUVER BC, CANADA
4Departments of Surgery, BC Cancer Agency, VANCOUVER BC, CANADA
KEY WORDS : Osteosarkom, Neoplastik hücre dönüşümü, Hemanjiom

Benign bir lezyondan osteosarkom gelişebileceğine dikkat çekmek.

Kemiğin nadir bir tümörü olarak osteosarkom etyolojisi anlaşılamamış bir tümör olup, iyi huylu lezyonlardan da gelişebilir. Hemanjiomun öncesinde radyoterapi hikayesi olmaksızın malign transformasyonu ileri derecede nadir olup, bu genellikle anjiyosarkom yönündedir. Bu yazıda sağ uyluk ağrısı nedeni ile incelenen 30 yaşında bir kadın hastada saptanan distal femoral kemik yerleşimli hemanjiom olgusunu sunmak istedik. Hastanın özelliği bu tanıdan 18 yıl sonra aynı bölgede osteosarkomla uyumlu kitle ile tekrar baş vurmuş olmasıdır.

Osteosarkomlar değişik benign lezyonlardan çıkabilir. Bu yazıda histolojik olarak tanısı doğrulanmış intraosseöz bir hemanjiom zemininde osteosarkom yönünde malign transformasyon gösteren bir olguyu sunmaktayız.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]