SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 3, Page(s) 220-224    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01220
Boyun Lateralinde Kistik Higromaya Benzer Görünümde Konjenital Matür Kistik Teratom: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Thin Thin WIN1, Nur Hidayati Mohamad FAKARUL RAZY1, Suzina Sheikh AB HAMID2, Anusha BALAS UBRAMANIAN2, Ganesh RAMALINGGAM2
1Department of Pathology, Sains Malaysia University, School of Medical Sciences, KELANTAN, MALAYSIA
2Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, Sains Malaysia University, School of Medical Sciences, KELANTAN, MALAYSIA
KEY WORDS : Teratom, İmmatür, Kistik lenfanjioma, Baş boyun tümörleri

Boynun teratomu ender görülen gonad dışı teratomları arasında yer alır. Erişkinlerde görülebilmesine karşın, olguların çoğu fetal hayatta ya da erken çocuklukta ortaya çıkar. Teratomların derecelendirilmesi ve sınıflandırılması, tedavi ve prognoz için önemlidir. Nöroektodermal komponentin yoğun olmadığı durumda matür ve immatür teratom ayırımı yapmak zordur. Burada 8 aylık bir oğlan çocuğunda, değişik nöroektodermal dokular içeren boyun bölgesinin ender görülen doğumsal dev teratomu sunulmaktadır. Boynun lateralinde lokalize bu tümör doğumsal kistik higromayı taklit etmekte idi. Tümör derecelendirmesi ve sınıflandırması için literatür taraması yapıldı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]